top of page

VÍTEJ

Život a svět jsou možná větší, než si myslíš.

Abys je poznal, nemusíš cestovat daleko.

Stačí jen zůstat v zahradě a pozorovat,

co se děje v ní - a co se děje v tobě.

V Zahradě života se učíme vědomě růst a pečovat o (svůj) život.
Zahrada života
Zahradu života připravují absolventi programu Future Leader.
vitej

CHCEŠ

Toužíš lépe poznat sebe sama?
Umět pracovat s emocemi?
Poznat a využívat své zdroje?
Být přirozeně seběvědomý?
Zažít partu?
Poznat inspirující lidi?
Najít své místo ve světě?
Vykročit na cestu, která je v souladu s tvým (po)voláním?

Na tom v Zahradě života pracujeme.
Zahrada života
chces

ZAŽIJEŠ

Čeká tě setkání se sebou prostřednictvím
- myšlení, představivosti i smyslového vnímání,
- tvoření,
- dechu, relaxaci a pohybu.


Čeká tě setkání s ostatními prostřednictvím
- mluvení, naslouchání i mlčení,
- práce i zábavy, hry a umění,
- výměny zkušeností.

 

Zažiješ způsoby práce, které se běžně používají v osobním a profesním rozvoji lídrů (koučink, mentorink, zážitková pedagogika, improvizace.)

V Zahradě života pocítíš radost z rozvoje, který je v souladu s tvou osobností a jedinečností.
Zahrada života
zazijes

NAJDEŠ

Prozkoumáš svoje místo ve světě, svoje dary, sny, přání a životní zdroje.

Zlepšíš se ve schopnosti přicházet k sobě a zůstávat u sebe.

Pocvičíš se v komunikaci - umění, jak lépe vnímat druhé, jak cítit a ctít jejich potřeby a tvořit zdravé a smysluplné vztahy.

Podíváš se, co ti do života dala tvá rodina, a jak tuto jedinečnost využít pro sebe, druhé lidi i svět.

Když budeš dostatečně pozorný, otevře se ti cesta, která je určena jen tobě.

Zahrada života
V Zahradě života se učíme pečovat o sebe i o druhé.
najdes

DOTKNEŠ SE

Možná už tušíš, že jsi součástí celku, který tě přesahuje.

Nikdo není na světě jen sám za sebe, všichni jsme součástí rodiny, obce, společnosti, lidstva, přírody, vesmíru…

 

Jak člověk zraje, stále více si tuto skutečnost uvědomuje. Vědomí provázanosti a vzájemné závislosti zlepšuje a obohacuje naše vztahy.

V Zahradě života se setkáš s tím, co je větší než ty.
Zahrada života
dotknes

NAPOJÍŠ SE

Práce ve skupině většinou pomáhá jednotlivci zrát rychleji než když na sobě pracuje sám. Tím, že vidíme růst ostatní, se vzájemně obohacujeme a inspirujeme.

Seznámíš se s lidmi podobného věku, ale také se staršími lektory a průvodci.

Budeš mít možnost seznámit se s někým z tvého vysněného oboru a získat od něho rady a tipy.

 

Dostaneš příležitost zapojit se do reálného projektu některé z našich spřátelených firem a organizací formou návštěvy, stáže, brigády nebo dobrovolnictví.

IMG_1601.jpg
V Zahradě života se staneš součástí společenství.
napojis
napis
bottom of page