top of page

Josef Porsch

(nar. 1976)

Josef Porsch

Kdo jsem

Josef Porsch, průvodce, učitel, woodcrafter, tatínek, manžel a zvídavý člověk. Mým darem je otevírat prostor.

 

Kudy jsem prošel

Od roku 1992 jsem členem Ligy lesní moudrosti (woodcraft), organizace zabývající se rozvojem člověka od nejmladšího do nejstaršího věku. Vedl jsem dětský kmen i tábory celé organizace, inicioval a vedl projekty vedoucí k jejímu rozvoji. Pracoval jsem jako šéfredaktor časopisu a editor a spoluautor knihy Kmenové zřízení. Deset let jsem působil ve vedení organizace jako ohnivec (strážce tradic). V této funkci jsme s týmem realizovali kurzy pro vedoucí dětských kmenů i veřejnost zaměřené na osobnostní rozvoj.

Deset let jsem se věnoval profesi učitele na střední škole, poslední roky na základní. Inicioval a vedl jsem projekty týkající se občanské angažovanosti mladých lidí (pilotní škola projektu Člověka v tísni Kdo jiný?, Studentské volby ad.). Realizoval jsem projekty zaměřené na odpovědnost mladých lidí za svět (Hodina Země, Pomozte Tibetu,

Adopce na dálku ad.).

Absolvoval jsem semináře zaměřené na vzdělávání (Filosofie pro děti, Komunikace mezi pedagogem a žákem, Učitel koučem ad.) i osobní rozvoj (Cesta vnitřní proměny, Sen v juliánské terapii, čtyřletá sebezkušenostní jungiánská skupina, Spirála kouče 1,2,

kurz přírodní léčby reiki ad.).

Vedl jsem dospělé i dětské týmy. Podílel jsem se na vytváření metodických materiálů týkajících se prevence úrazů u dětí, občanského a mezikulturního vzdělávání a výchovy.

Kde jsem

Pracuji jako učitel a osobní i interní průvodce. Využívám svých zkušeností z pedagogické praxe, woodcraftu, zážitkové pedagogiky, koučinku, pobytu v přírodě a hlavně

z vlastního osobního rozvoje.

Pracuji na sobě. Mám radostný přístup plné přítomnosti a úcty k člověku a přírodě, inspirován E.T.Setonem: „Protože jsem poznal trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby i jiní mohli pít.“ Mám hlubokou touhu vytvářet prostor, aby se lidé mohli setkávat s tím,

co nás přesahuje.

bottom of page