top of page

Libor Macák

(nar. 1981)

Libor01.jpg

Zahradník - průvodce programem, pedagog a manažer,
manžel, otec tří dcer, milovník života a humoru.

Rád spojuji lidi a rád je doprovázím v osobním rozvoji. Baví mě pozorovat a být u toho, když lidi rostou a učí se nové věci, ať už jsou to děti, zaměstnanci nebo účastníci programů.

Po maturitě na gymnáziu jsem začal studovat učitelství pro 2. stupeň. Tam jsem pochopil, že moje místo není ve škole. Později jsem přestoupil na obor pedagogika volného času.

Několik let jsem pracoval v salesiánských střediscích mládeže, kde jsem vedl kroužky, koordinoval tábory, pečoval o dobrovolníky a vedl otevřený klub. Salesiáni jsou pro mě dodnes srdeční záležitost. Naučili mě, co znamená dělat práci, která má smysl.

Vždy mě bavilo spojovat pedagogickou a organizační práci. Řadu zkušeností jsem získal ve středisku volného času Lužánky.  Na pozici projektového manažera jsem se staral mimo jiné o vývoj webu a o to, aby členové mého týmu měli optimální podmínky k práci. V Lužánkách jsem zažil radost z práce v týmu lidí, které jejich práce opravdu baví.

Od roku 2020 pracuji v neziskové organizaci AKÁDA, která je mladší sestrou Akademie Libchavy. Kromě vedení Zahrady života mám na starosti koordinaci a administraci dalších projektů. V AKÁDĚ pociťuji, co znamená být na svém místě.

Rád se učím a hodlám v tom celý život pokračovat. :-) Po studiu vysoké školy (ze které jsem si odskočil na Erasmus do Vídně), jsem absolvoval tříleté manažerské studium pro pracovníky středisek volného času, prošel jsem koučovacím výcvikem a řadou menších kurzů a školení. Velkým zlomem byl pro mě kurz Future Leader v Akademii Libchavy. Na něm jsem prožil, co znamená být sám sebou a jít svou vlastní cestou

Vzpomínám si, že ve škole jsem měl často pocit, že málokdo (včetně mě) žije skutečný, autentický život. Prožil jsem dlouhé a chaotické období hledání sebe sama a nyní bych rád ukazoval mladým lidem přímější cestu k vnitřní svobodě a seberealizaci.

V Zahradě života mám roli Zahradníka. Budu vás provázet programem a budu vám k dispozici, když budete cokoli potřebovat. Těším se na vás!

bottom of page